FR EN

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Leysen Frères s.a. draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Dit betekent dat:
- uw persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst; - uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend; - u toegang kan krijgen tot uw persoonlijke gegevens en hiervan altijd de juistheid kunt nagaan.

Om uw persoonsgegevens te raadplegen en eventueel te wijzigen, kan u ons contacteren:
- Per meil : virginie@leysen.eu
- Per brief : Leysen Frères - Grote Zavel 32 - 1000 Brussel - België

2. Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, dit zijn kleine informatiebestanden die door de browser op uw computer of toestel worden opgeslagen zodat de informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek aan de website.
De cookies op deze website worden gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en om ons toe te laten het gebruik van de website te optimaliseren. Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers van de site kunnen worden geïdentificeerd.
U kunt in uw browser het gebruik van deze cookies uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder optimale navigatie op de site.

3. Intellectuele eigendom

Alle visuele en geluidselementen van de site, evenals de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of brevetten en algemener gesteld door de intellectuele eigendom en door de wet met betrekking tot databases. Ze behoren exclusief toe aan Leysen. De gebruiker die op persoonlijke titel een website heeft en die voor persoonlijk gebruik op zijn eigen site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de site leidt, moet daar verplicht toestemming voor vragen. Als die toestemming wordt verleend, is dit geen impliciete overeenkomst van aansluiting. In ieder geval moet iedere link - zelfs als die stilzwijgend werd toegestaan - worden verwijderd zodra dit wordt gevraagd.