FR EN

Leysen, Belgisch Hofleverancier

Tijdens de jaren ’80 ontving Henri Leysen van het Koninklijk Paleis het brevet van Belgisch Hofleverancier. Dit octrooi was de vrucht van een lange samenwerking tussen de juwelenhandel en verschillende van onze vorsten.

Het is niet alleen een van de grootste genoegdoeningen die Henri Leysen tijdens zijn loopbaan als juwelier heeft beleefd, het is ook een niet te evenaren intens geluk. Een intens geluk om uitgeroepen te zijn tot Belgisch Hofleverancier. Om die naam waardig te blijven, doet hij er via het Maison Leysen alles aan om aan elk van zijn klanten een onberispelijke kwaliteit te bieden, al sinds de regeerperiode van Koning Boudewijn.

Het brevet wordt slechts in bepaalde omstandigheden toegekend. In België mag het brevet van Hofleverancier enkel worden uitgereikt aan een particulier of een persoon met een directiefunctie in een bedrijf. Het is dus een persoonlijke aangelegenheid. Henri Leysen zet elke dag het beste van zijn knowhow in om die naam waard te zijn. En tegelijkertijd geeft hij al zijn kunst en passie door aan zijn zoon Maxime, die de zesde generatie juweliers in de familie vertegenwoordigt.

Om de officiële titel te bekomen van Belgisch Hofleverancier, moet men hiervoor een aanvraag indienen. En telkens opnieuw beginnen indien een nieuwe vorst de vorige komt te vervangen. Sinds 2000 worden de brevetten om de 5 jaar herzien. En van zodra de houder van één van deze overlijdt of niet langer zijn functie uitoefent, dan dient men opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Paleis.

Het Maison Leysen is het Belgische Hof heel erkentelijk omdat zij het voorrecht genieten dat het Hof zijn vertrouwen stelt in dit huis en zij doen er alles aan om alle diensten die het team biedt in het hartje van Brussel bijeen te houden. Het is een manier om aan België terug te geven wat België hen heeft geboden.

Meer informatie?